ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

country

คำแปล
ประเทศ
I
ฉัน
ดิฉัน
ผม
love
รัก
ความรัก
ชอบ
my
ของฉัน
ของผม
country
ประเทศ
.
ฉันรักประเทศของฉัน
1 ความคิดเห็น
Italy
อิตาลี
is
เป็น
อยู่
คือ
a
หนึ่ง
country
ประเทศ
.
อิตาลีเป็นประเทศ
1 ความคิดเห็น
I
ฉัน
ดิฉัน
ผม
love
รัก
ความรัก
ชอบ
my
ของฉัน
ของผม
country
ประเทศ
.
ฉันรักประเทศของฉัน
1 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย