ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

count

คำแปล
นับ
My
ของฉัน
ของผม
son
ลูกชาย
does
คำกริยาช่วย ไม่ต้องแปล
not
ไม่
ไม่ใช่
know
รู้
รู้จัก
how
อย่างไร
to
ถึง
สู่
count
นับ
.
ลูกชายของฉันไม่รู้ว่านับยังไง
1 ความคิดเห็น
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
count
นับ
from
ตั้งแต่
จาก
one
หนึ่ง
to
ถึง
สู่
five
ห้า
.
ฉันนับจากหนึ่งถึงห้า
We
พวกเรา
count
counton
พึ่งพา
ไว้ใจ
นับ
on
counton
พึ่งพา
ไว้ใจ
บน
you
พวกคุณ
เธอ
คุณ
.
พวกเราพึ่งพาคุณ
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ count


PersonPresentPast
Icountcounted
he/she/itcountscounted
you/we/theycountcounted

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย