ภาษาอังกฤษ

count

ภาษาไทย
นับ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
countsตัวอย่างShe counts on her family.คำแปลเธอพึ่งพาครอบครัวของเธอ
countตัวอย่างI count from one to five.คำแปลฉันนับจากหนึ่งถึงห้า
countingตัวอย่างThe student is counting from one to three.คำแปลนักเรียนคนนี้กำลังนับหนึ่งถึงสามอยู่
countตัวอย่างHe will count to ten.คำแปลเขาจะนับถึงสิบ

การเชื่อมcount

PersonPresentPast
Icountcounted
he/she/itcountscounted
you/we/theycountcounted
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย