ภาษาอังกฤษ

could

ภาษาไทย
สามารถ, ได้

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
canตัวอย่างThey can start their own business at any time.คำแปลพวกเขาสามารถเริ่มธุรกิจของตัวเองเมื่อไหร่ก็ได้
couldตัวอย่างHe could learn in two minutes.คำแปลเขาเรียนได้ภายในสองนาที

การเชื่อมcan

PersonPresentPast
Icancanned
he/she/itcanscanned
you/we/theycancanned

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย