ภาษาอังกฤษ

cost

ภาษาไทย
ราคา, ค่าใช้จ่าย

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
costsตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThe book costs fifteen dollars.คำแปลหนังสือเล่มนี้ราคาสิบห้าดอลลาร์
costตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างHow much does this shirt cost?คำแปลเสื้อเชิ้ตตัวนี้ราคาเท่าไหร่
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย