ภาษาอังกฤษ

corner

ภาษาไทย
มุม

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
cornerตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThe bank on the corner is ours.คำแปลธนาคารที่หัวมุมนี้เป็นธนาคารของพวกเรา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย