Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

cooking

คำแปล
กำลังทำอาหาร
การผันคำกริยาของcook
We
are
cooking
lunch
for
you
.
พวกเรากำลังทำข้าวเที่ยงให้คุณอยู่
2 ความคิดเห็น
I
am
cooking
dinner
with
my
sister
.
ฉันกำลังทำข้าวเย็นกับพี่สาวของฉันอยู่
My
mother
is
cooking
dinner
.
คุณแม่ของฉันกำลังทำข้าวเย็นอยู่
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ cook

บุคคลปัจจุบันอดีต
Icookcooked
he/she/itcookscooked
you/we/theycookcooked

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย