ภาษาอังกฤษ

cook

ภาษาไทย
แม่ครัว, พ่อครัว, ทำอาหาร

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
cooksตัวอย่างThe boy cooks the food.คำแปลเด็กผู้ชายทำอาหาร
cookตัวอย่างHe will come home tonight if you cook.คำแปลเขาจะกลับมาบ้านคืนนี้ถ้าคุณทำอาหาร
cookedตัวอย่างWe cooked together yesterday evening.คำแปลพวกเราได้ทํากับข้าวด้วยกันเมื่อวานนี้ตอนเย็น
cookingตัวอย่างI am cooking dinner with my sister.คำแปลฉันกำลังทำข้าวเย็นกับพี่สาวของฉันอยู่
cookedตัวอย่างMy father has never cooked for us.คำแปลคุณพ่อของฉันไม่เคยได้ทำอาหารให้พวกเราเลย
cookingตัวอย่างShe likes cooking for her family.คำแปลเธอชอบการทำอาหารให้ครอบครัวของเธอ
cookตัวอย่างWill your mother cook tomorrow?คำแปลคุณแม่ของคุณจะทำอาหารวันพรุ่งนี้ไหม
cookตัวอย่างMy father and mother cook.คำแปลคุณพ่อและคุณแม่ของฉันทำอาหาร
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย