ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

cook

คำแปล
พ่อครัว, แม่ครัว, ทำอาหาร
You
เธอ
พวกคุณ
คุณ
will
จะ
not
ไม่
ไม่ใช่
cook
ทำอาหาร
แม่ครัว
พ่อครัว
.
คุณจะไม่ทำอาหาร
2 ความคิดเห็น
He
เขา
will
จะ
come
มา
home
บ้าน
tonight
คืนนี้
if
ถ้า
you
คุณ
พวกคุณ
เธอ
cook
ทำอาหาร
พ่อครัว
แม่ครัว
.
เขาจะกลับมาบ้านคืนนี้ถ้าคุณทำอาหาร
She
เธอ
will
จะ
not
ไม่
ไม่ใช่
eat
กิน
รับประทาน
if
ถ้า
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
cook
ทำอาหาร
พ่อครัว
แม่ครัว
.
เธอจะไม่กินถ้าฉันทำอาหาร
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ cook


PersonPresentPast
Icookcooked
he/she/itcookscooked
you/we/theycookcooked

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย