ภาษาอังกฤษ

control

ภาษาไทย
การควบคุม

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
controlตัวอย่างI am going to control myself.คำแปลฉันจะควบคุมตัวฉันเอง
controlตัวอย่างI have everything under control.คำแปลฉันมีทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย