Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

control

คำแปล
การควบคุม
I
am
going
to
control
myself
.
ฉันจะควบคุมตัวฉันเอง
I
am
going
to
control
this
horse
.
ฉันจะควบคุมม้าตัวนี้
You
are
going
to
control
this
car
.
คุณจะควบคุมรถคันนี้
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย