ภาษาอังกฤษ

contract

ภาษาไทย
สัญญา

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
contractตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างPlease sign the contract.คำแปลกรุณาลงชื่อสัญญานี้
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย