ภาษาอังกฤษ

continues

ภาษาไทย
ทำต่อไป

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
continuesตัวอย่างHe continues his job.คำแปลเขาทำงานของเขาต่อไป
continueตัวอย่างAre you going to continue with this campaign?คำแปลคุณจะทำการรณรงค์นี้ต่อมั้ย

การเชื่อมcontinue

PersonPresentPast
Icontinuecontinued
he/she/itcontinuescontinued
you/we/theycontinuecontinued
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย