ภาษาอังกฤษ

contest

ภาษาไทย
การประกวด

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
contestตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThe contest starts tomorrow.คำแปลการประกวดนี้เริ่มวันพรุ่งนี้
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย