ภาษาอังกฤษ

content

ภาษาไทย
เนื้อหา

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
contentตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThe content of the book is not for children.คำแปลเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่สำหรับเด็กๆ
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย