ภาษาอังกฤษ

construction

ภาษาไทย
การก่อสร้าง, สิ่งก่อสร้าง

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
constructionตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThe construction has twenty floors.คำแปลการก่อสร้างมียี่สิบชั้น
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย