ภาษาอังกฤษ

considered

ภาษาไทย
พิจารณา

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
considerตัวอย่างThey consider the tomato a fruit.คำแปลพวกเขาถือว่ามะเขือเทศลูกนี้คือผลไม้ลูกหนึ่ง
consideredตัวอย่างI would have considered that university.คำแปลฉันคงจะได้พิจารณามหาวิทยาลัยนั้น
considerตัวอย่างI am going to consider you my friend.คำแปลฉันจะนับคุณเป็นเพื่อนของฉัน

การเชื่อมconsider

PersonPresentPast
Iconsiderconsidered
he/she/itconsidersconsidered
you/we/theyconsiderconsidered
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย