ภาษาอังกฤษ

consequence

ภาษาไทย
ผลลัพธ์, ผล

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
consequenceตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThe consequenceคำแปลผล
consequencesตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างHe is too young to understand the consequences.คำแปลเขาอายุน้อยเกินกว่าที่จะเข้าใจผลเหล่านี้
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย