ภาษาอังกฤษ

conflict

ภาษาไทย
ความขัดแย้ง

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
conflictตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างI tried to avoid conflict.คำแปลฉันพยายามหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย