ภาษาอังกฤษ

condition

ภาษาไทย
สภาพ, เงื่อนไข

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
conditionตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThis car is in good condition.คำแปลรถคันนี้สภาพดี
conditionsตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างThe conditions in this agreement are good for us.คำแปลเงื่อนไขในข้อตกลงนี้ดีสำหรับพวกเรา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย