ภาษาอังกฤษ

conclusion

ภาษาไทย
บทสรุป, ข้อสรุป

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
conclusionตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างWhat is his conclusion?คำแปลข้อสรุปของเขาคืออะไร
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย