ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

conclusion

คำแปล
บทสรุป, ข้อสรุป
What
อะไร
is
เป็น
อยู่
คือ
his
ของเขา
conclusion
บทสรุป
ข้อสรุป
?
ข้อสรุปของเขาคืออะไร
He
เขา
explains
อธิบาย
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
conclusion
บทสรุป
ข้อสรุป
.
เขาอธิบายข้อสรุปนี้
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
conclusion
บทสรุป
ข้อสรุป
ข้อสรุป
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย