ภาษาอังกฤษ

concept

ภาษาไทย
แนวคิด

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
conceptตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThe concept is very new.คำแปลแนวคิดนี้ใหม่มาก
conceptsตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างThe two concepts are very different.คำแปลแนวคิดสองอย่างนี้แตกต่างกันมาก
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย