ภาษาอังกฤษ

computer

ภาษาไทย
คอมพิวเตอร์

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
computerตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างI do not have a computer.คำแปลฉันไม่มีคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย