ภาษาอังกฤษ

completely

ภาษาไทย
อย่างครบถ้วน, อย่างสมบูรณ์

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
completelyตัวอย่างI am completely against it.คำแปลฉันต่อต้านโดยสิ้นเชิง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย