ภาษาอังกฤษ

competition

ภาษาไทย
การแข่งขัน, การประกวด

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
competitionตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างWe have lost the competition.คำแปลพวกเราได้แพ้การแข่งขันแล้ว
competitionsตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างThey won many competitions.คำแปลพวกเธอชนะมาหลายการแข่งขัน
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย