ภาษาอังกฤษ

community

ภาษาไทย
ชุมชน

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
communityตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThe community speaks English.คำแปลชุมชนนี้พูดภาษาอังกฤษ
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย