ภาษาอังกฤษ

communities

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
communityตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThe community speaks English.คำแปลมชนนี้ดภาษาองกฤษ
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย