ภาษาอังกฤษ

committee

ภาษาไทย
คณะกรรมการ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
committeeตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างNow we are a committee.คำแปลตอนนี้พวกเราคือคณะกรรมการคณะหนึ่ง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย