ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

comments

คำแปล
ความเห็น, หมายเหตุ, คำวิจารณ์
There
ที่นั่น
are
เป็น
อยู่
no
ไม่
comments
หมายเหตุ
ความเห็น
คำวิจารณ์
yet
ยัง
.
ยังไม่มีความเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย