comes

คำแปล
My
ของฉัน
ของผม
husband
สามี
comes
มา
from
จาก
ตั้งแต่
Spain
สเปน
.
สามีของฉันมาจากประเทศสเปน
1 ความคิดเห็น
He
เขา
comes
มา
from
จาก
ตั้งแต่
England
ประเทศอังกฤษ
.
เขามาจากประเทศอังกฤษ
1 ความคิดเห็น
She
เธอ
comes
มา
from
จาก
ตั้งแต่
Spain
สเปน
.
เธอมาจากประเทศสเปน
1 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ come

PersonPresentPast
Icomecame
he/she/itcomescame
you/we/theycomecame

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย