Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

comes

คำแปล
My
husband
comes
from
Spain
.
สามีของฉันมาจากประเทศสเปน
1 ความคิดเห็น
He
comes
from
England
.
เขามาจากประเทศอังกฤษ
1 ความคิดเห็น
She
comes
from
Spain
.
เธอมาจากประเทศสเปน
1 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ come

บุคคลปัจจุบันอดีต
Icomecame
he/she/itcomescame
you/we/theycomecame

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย