Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

come

คำแปล
มา
Who
will
come
after
you
?
ใครจะมาหลังคุณ
1 ความคิดเห็น
Do
you
want
to
come
with
me
?
คุณอยากมากับฉันมั้ย
1 ความคิดเห็น
They
come
from
Mexico
.
พวกเขามาจากประเทศเม็กซิโก
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ come


PersonPresentPast
Icomecame
he/she/itcomescame
you/we/theycomecame

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย