ภาษาอังกฤษ

combs

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
combตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างI have a comb for the girls.คำแปลนมหวนหนึ่งสำหรบพวกเดกผู้หญ
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย