ภาษาอังกฤษ

comb

ภาษาไทย
หวี

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
combตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างI have a comb for the girls.คำแปลฉันมีหวีอันหนึ่งสำหรับพวกเด็กผู้หญิง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย