ภาษาอังกฤษ

cold

ภาษาไทย
เย็น

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
coldตัวอย่างMy children drink cold milk.คำแปลพวกลูกๆของฉันดื่มนมเย็น
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย