ภาษาอังกฤษ

coat

ภาษาไทย
เสื้อโค้ท

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
coatตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThe coat is not yours.คำแปลเสื้อโค้ทตัวนี้ไม่ใช่ของคุณ

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย