ภาษาอังกฤษ

clothes

ภาษาไทย
เสื้อผ้า

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
clothesตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างI have my clothes.คำแปลฉันมีเสื้อผ้าของฉัน

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย