ภาษาอังกฤษ

closed

ภาษาไทย
ปิด

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
closedตัวอย่างYou have closed the window.คำแปลคุณได้ปิดหน้าต่างบานนี้
closeตัวอย่างThey are going to close the book.คำแปลพวกเขากำลังจะปิดหนังสือเล่มนี้

การเชื่อมclose

PersonPresentPast
Icloseclosed
he/she/itclosesclosed
you/we/theycloseclosed
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย