ภาษาอังกฤษ

climate

ภาษาไทย
ภูมิอากาศ, อากาศ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
climateตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThe climate is very good.คำแปลอากาศดีมาก
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย