ภาษาอังกฤษ

clearly

ภาษาไทย
เห็นได้ชัด

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
clearlyตัวอย่างHe is clearly not a boy.คำแปลเห็นได้ชัดว่าเขาไม่ใช่เด็กผู้ชาย
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย