ภาษาอังกฤษ

clear

ภาษาไทย
ชัดเจน, ใส

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
clearตัวอย่างYour answer is not clear.คำแปลคำตอบของคุณไม่ชัดเจน
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย