ภาษาอังกฤษ

classes

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
classตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างOur class has thirty students.คำแปลั้นเรยนของพวกเรามกเรยนสามสบคน
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย