ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

citizen

คำแปล
พลเมือง
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
am
เป็น
อยู่
คือ
a
หนึ่ง
man
ผู้ชาย
and
และ
a
หนึ่ง
citizen
พลเมือง
.
ผมเป็นผู้ชายและผมเป็นพลเมือง
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
citizen
พลเมือง
พลเมือง
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
am
เป็น
อยู่
คือ
a
หนึ่ง
man
ผู้ชาย
and
และ
a
หนึ่ง
citizen
พลเมือง
.
ผมเป็นผู้ชายและผมเป็นพลเมือง
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย