ภาษาอังกฤษ

cinema

ภาษาไทย
โรงหนัง

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
cinemaตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างMy mother takes me to the cinema.คำแปลคุณแม่ของผมพาผมไปโรงหนัง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย