ภาษาอังกฤษ

church

ภาษาไทย
โบสถ์

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
churchตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างMy house is near the church.คำแปลบ้านของฉันอยู่ใกล้โบสถ์
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย