ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

choices

คำแปล
ตัวเลือก, ทางเลือก
We
พวกเรา
have
มี
two
สอง
choices
ทางเลือก
ตัวเลือก
.
พวกเรามีสองทางเลือก
1 ความคิดเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย