ภาษาอังกฤษ

choice

ภาษาไทย
ตัวเลือก, ทางเลือก

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
choiceตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างI have no choice.คำแปลฉันไม่มีทางเลือก
choicesตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างWe have two choices.คำแปลพวกเรามีสองทางเลือก
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย