ภาษาอังกฤษ

chicken

ภาษาไทย
ไก่

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
chickenตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างHe eats a chicken sandwich.คำแปลเขากินแซนด์วิชไก่อันหนึ่ง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย