ภาษาอังกฤษ

chest

ภาษาไทย
อก

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
chestตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างHe had a pain in his chest yesterday.คำแปลเมื่อวานเขาเจ็บอกของเขา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย