chemistry

คำแปล
เคมี
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
student
นักเรียน (คำนามเอกพจน์)
likes
ชอบ
Chemistry
เคมี
.
นักเรียนชอบวิชาเคมี
Do
ทำ
you
คุณ
เธอ
พวกคุณ
study
เรียน
เรียนหนังสือ
ศึกษา
chemistry
เคมี
?
คุณเรียนเคมีไหม
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
chemistry
เคมี
เคมี
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย