ภาษาอังกฤษ

chemistry

ภาษาไทย
เคมี

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
chemistryตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThe student likes Chemistry.คำแปลนักเรียนชอบวิชาเคมี
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย