ภาษาอังกฤษ

cheese

ภาษาไทย
เนยแข็ง

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
cheeseตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างWe eat cheese and they eat fish.คำแปลพวกเรากินเนยแข็งและพวกเขากินปลา

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย