ภาษาอังกฤษ

check

ภาษาไทย
เช็ค

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
checkตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThe man pays with a check.คำแปลผู้ชายคนนี้จ่ายด้วยเช็คใบหนึ่ง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย